BUDOVA FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

A74/1006

Karel Prager, Jiří Kadeřábek, Jiří Albrecht
1967 - 1974
Vinohradská 2, Praha 1
Alternativní název: Nová budova Národního muzea
Foto: Daniela Šrámková

Architekt Karel Prager realizoval na této stavbě svou myšlenku města nad městem. Vytvořil mohutnou nástavbu nad původní budovou peněžní burzy z první republiky. Celý objem nástavby je nesen čtyřmi subtilními sloupy, na fasádě je přiznán gigantický konstrukční prvek (Vierendeelův nosník). Na dolní části objektu byla realizována tehdy největší celoprosklená fasáda v Československu, před ní bylo umístěno sousoší od Vincence Makovského (Expo 58). Interiér budovy byl dokonale promyšlen, od orientačního systému, přes výtvarná díla (např. skleněná plastika od J. Brychtové a S. Libenského, dřevěný strop v zasedacím sále parlamentních výborů od Č. Kafky a K. Pragera a další)