BYTOVÉ DOMY ČKD

A85/1164

Petr Keil
1980 - 1985
Hornoměcholupská 1, 3