CENTRÁLNÍ DISPEČINK DPP

A78/1014

Vratislav Růžička, Eva Růžičková
1972 - 1978
Na Bojišti 5, Praha 2
Foto: Daniela Šrámková

Když byl v roce 1974 zahájen provoz první trasy metra, byla jeho řídící centrála ukryta pod zemí, v jednom ze čtyř suterénů nad stanicí I.P. Pavlova. V té době však už v zející proluce v nedalekém bloku mezi ulicemi Kateřinská a Na Bojišti pomalu rostla budova, která se o čtyři roky později děsivěčernou siluetou vynořila vysoko nad dosud poklidnou hladinu pražského panoramatu. Novému objektu strategického významu ustoupilo na počátku sedmdesátých let celkem pět domů, jejichžobjem nová budova hravě nahradila, jak v půdoryse, tak do výšky. Zkušení architekti Krajského projektového ústavu, manželé Eva Růžičková a Vratislav Růžička a jejich kolegové rozčlenili táhlé průčelí do ulice Na Bojišti vertikálně i horizontálně plastickou fasádou i stupňováním hmot. Docela tak navázali na uliční frontu. Zato v zadní části pozemku, otevřeného do Kateřinské zahrady přičlenili k přednímu objektu obrovský černý maják se stříbrnou korunou, pagodu zasvěcenou temnému božstvu celoměstské dopravy. V kleci kovové fasády se ukrývá tepající srdce pražského světovládce – v různých patrech jsou rozmístěny dispečerské uzly nejen veřejné dopravy – metra, tramvajíi autobusů, ale i centrály dopravní policie nebo řízení provozu tunelů. Gigantomachie přepravního systému a její dopad na město se asi nejlépe projevila právě formou budovy, která ve své hlavní hmotě vystupuje více než o tři patra nad okolní zástavbu. Již v doběsvého vzniku vzbudila stavba značnou nevoli, ale ani Útvar hlavního architekta nedokázal razantní vstup zcela utlumit, byť jeho zásahem stavba přišla o další dvě patra, která byla v plánu.

Text: Veronika Vicherková