DŮM ČESKÉHO A MORAVSKÉHO SVAZU VÝROBNÍCH DRUŽSTEV DRUŽBA

A76/1001

Milan Vašek, Vlastibor Klimeš, Vratislav Růžička
1968 - 1976
Alternativní název: Duplex, Debenhams
Václavské náměstí 21, Praha 1
Foto: Tomáš Rubín

Nárožní dům je důležitou dominantou střední části Václavského náměstí. Má velmi členitou fasádu s brutalistními prvky. Výrazná je kruhová střešní nástavba, která reaguje na "korunu" protilehlélo paláce Rokoko. Podle svědectví pamětníků se prý v projektu původně uvažovalo, že bude restaurace v nástavbě otáčivá. Původní interiér byl umělecky velmi dobře ztvárněn, obsahoval například brilantní skleněnou plastiku od Pavla Hlavy, která procházela dvěma podlažími, v domě se dle dobové literatury nacházely i klidové zóny pro návštěvníky doplněné výtvarnými díly. Tyto interiéry byly bohužel totálně zničeny při modernizacích. Pro dům se vžil název Duplex dle klubu umístěném ve strešní nástavbě. Dům plnil funkci obchodního domu i administrativní budovy.