DŮM ČKD NA MŮSTKU

A83/1005

Jan Šrámek, Alena Šrámková
1975 - 1983
Na Příkopě 388/1, Praha 1
Alternativní název: New Yorker
Foto: Tomáš Rubín

Manželé Jan a Alena Šrámkovi byly v roce 1973 vyzváni, aby navrhli dům do proluky, která vznikla po demolici Domu vlny a hedvábí, jež musel ustoupit stavbě metra. Návrh reflektuje původní stavbu, od rozložení oken až po mohutné světelné hodiny. Dům měl dvě funkce - administrativní a restaurační, v bohaté škále výběru - kavárna, restaurace, vinárna i rychlé občerstvení. Parter domu byl původně otevřen, ulice splývala s interiérem domu a současně s vestibulem metra. Po rekonstrukci pod dohledem autorky, byl parter uzavřen, funkce domu změněny a původně veřejně přístupná terasa na střeše domu se stala soukromým prostrem pro nájemníky domu. Dům ČKD na Můstku znamenal začátek nové postmoderní éry v československé architektuře.