HOTEL INTERCONTINENTAL

A74/1021

Karel Filsak, Karel Bubeníček, Jaroslav Švec (interiéry: Jan Šrámek, František Cubr, Zdeněk Pokorný, Z. Rothbauer, Z. Hřivnáč)
1967 - 1974
Pařížská 30, Praha
Foto: Daniela Šrámková
Autor textu: Pavlína Karbanová Krásná

Hotel Intercontinental - solitérní mohutná budova pravoúhlých tvarů na konci Pařížské ulice je vzorovou ukázkou brutalismu. Hotel představoval vrchol luxusu pražských hotelů 70.let, projektovali ho špičkoví architekti v čele s Karlem Filsakem. Na fasádě byla zvolena zajímavá kombinace materiálů - surový beton, sklo a keramický obklad. Toto řešení změkčuje celkový robustní dojem ze stavby. Střecha hotelu funguje jako vyhlídková kavárna s výhledem na panorama Pražského hradu. Interiéry jsou dílo autorského tria Hrubý - Cubr - Pokorný, ti dokázali zkombinovat historické prvky s nejmodernější designem. Na výzdobě budovy se podíleli významní českoslovenští umělci té doby - René Roubíček vytvořil svítidla do kazetového podhledu, František Ronovský je autorem monumetálních obrazů ve foyer atd. Interiéry se nedochovaly ve své původní podobě, přesto charakter 60.let z budovy nevymizel.  V 90. letech byl k hotelu přistavěn bazén a je dílem Karla Koutského a Vladimíry Leníčkové.