HOTEL KRYSTAL

A??/1179

Pavel Štěch, Zdeněk Volmann (Vojenský projektový ústav)
Realizace: zjišťujeme
José Martího 2, Praha 6
Foto: Dan Friedlaender