NOVÁ SCÉNA NÁRODNÍHO DIVADLA

A83/1012

Karel Prager, Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová
1977 - 1983
Národní 4, Praha 1
Foto: Daniela Šrámková
Text: Pavlína Karbanová Krásná

Ikonická stavba na Národní třídě má velmi komplikovanou historii. Architektonickou soutěž v šedesátých letech vyhrál návrh Bohuslava Fuchse, architekt bohužel zemřel a úkol byl přidělen Pavlu Kupkovi, ten na místě navrhl administrativní budovu a polyfukční objekt. Už se kopaly základy, když došlo k dalšímu zvratu, bylo rozhodnuto že ND potřebuje další scénu. Celý projekt byl přidělen Karlu Pragerovi a ten postavil soubor budov v podobě, jak je známe dnes. Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová navrhli unikátní skleněný plášť budovy tvořený 4306 kusy obrazovek, který má zlepšit vnitřní akustiku objektu. Interiéru dominuje obklad z kubánského mramoru, velmi precizně tvarovaný v nejjemnějších detailech. Všemi nadzemními podlažími prochází neobyčejný světelný objekt od Pavla Hlavy a Jaroslava Štursy.