PODCHOD PRO PĚŠÍ NA VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ

A68/1000

Jaroslav Strašil, Josef Kales, Miroslav Kolečkář, Miroslav Mužík, Albert Pišl, Miroslav Pivrnec
1966-1968
Václavské náměstí, Praha
Foto: Tomáš Rubín, archiv
Text: Pavlína Krásná

Podchod na Václavském náměstí byl první významnou stavbou dopravně společenského charakteru. Bylo zvoleno nové efektivní konstrukční řešení, které minimalizovalo finanční náklady na stavbu. Stropní konstrukce byla navržena jako mostní, jen deska bez trámů s bodovým podepřením v místě sloupů, které mají kónické zakončení. Na obložení interiéru podchodu byly použity sofistikované materiály - různé druhy mramoru, syenit a vápenec. Výsledkem je funkční, přesto velmi kvalitně výtvarně řešený interiér. Pocity z tohoto prostoru máme dnes spíš opačné. Komercionalizace veškeré výtvarné pojetí popřela, rozptylová plocha pro uživatele se podstatně zmenšila. Revitalizace podchodu je nanejvýš žádoucí.