SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ

A56/1076

Jan Zázvorka, Jan Žák
1947 - 1956
Nádražní 3a, Praha 5
Foto: Pavel Hrubý

Labutí píseň funkcionalismu. Meziváleční architekti Zázvorka a Žák navrhli ještě před převratem na místě starého nádraží nový terminál - protáhlou budovu čistých pravoúhlých tvarů. Zatímco vzhled budovy je postfunkcionalistický, v interieru už je zřejmý vliv sorely. V rozlehlé odbavovací hale se nachází budovatelská freska od Richarda Wiesnera. V osmdesátých letech byla hala velmi citlivě spojena se stanicí metra. Dnes je komplex nádraží ve velmi špatném stavu a připravuje se jeho nákladná rekonstrukce. Málokdo ví, že součástí nádraží je i protiatomový kryt. Budova byla v roce 2000 navržena na kulturní památku, o pět let později za ni nebyla prohlášena.