ÚSTAV MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE AKADEMIE VĚD ČR

A65/1039

Karel Prager
1958 - 1965
Heyrovského náměstí 1888/2
Foto: Daniela Šrámková

Stavba, která se již během svého vzniku stala významným mezníkem ve vývoji československé architektury. Karel Prager motivován touhou technologicky se vyrovnat západním trendům vyvinul tzv. boletické panely, tedy systém závěsové fasády, který do té doby nebyl v Československu dostupný. Poprvé zde byla použita kompozice nízkopodlažní budovy v kontrastu s přisazenou vysokou deskou, poprvé zde Prager použil svůj stavební systém dílců GAMA (montované typizované skříňové příčky). Vypráví se historka o tom, že barevného smaragdového nádechu skleněného pláště dosahovali skláři v Boleticích přimícháním mouky do sklářské hmoty. Panely nedlouho po dokončení stavby začaly praskat, skláři obvinili Pragera, protože prý byly nuceni přistoupit na tento netradiční technologický postup. Ten přizval k expertnímu posudku Ottu Wichterle, který dokázal, že na vině jsou skláři, kteří urychlením tuhnutí skla praskání zavinili.

Autor textu: Pavlína Krásná