BUDOVA FEDERÁLNÍHO MINISTERSTVA LESNÍHO A VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

A69/1093

S. Chromec, J. Špaček
1968 - 1969
Vršovická 65, Praha 10
Alternativní název: Ministerstvo životního prostředí