BUDOVA MAGISTRÁTU MOST

A77/7020

Míťa Hejduk, Jan Kouba a Jiří Spáč
1972-1977
Radniční 1/2, 434 01 Most
Foto: Simon Weigert
Text: Simon Weigert

Budova národních výborů v Mostě byla zamýšlena jako významná celospolečenská instituce. Tomu odpovídalo umístění budovy do zvýšené hraniční polohy centra města mezi dva hlavní prostory, a to kulturní dům, hotel a divadlo. Objekt je koncipován jako vzdušná konstrukce, kde útlé sloupoví nese hluboce profilované horizontální pásy střídající se se skleněnou částí pásů oken. Poslední masivní pás tvoří zkosená římsa. Význam budovy jako celospolečenské instituce podtrhuje i použití hodnotných materiálů jako např, obložení trachytem, umístění uměleckých a historických děl a vnitřní, veřejnosti přístupné atrium s kruhovým bazénkem a dekorativní sochařskou výzdobou a zelení. Fasáda vnitřního atria v duchu architektonické čistoty, s tence působícími slunolamy a jejich stíny se snaží navodit atmosféru intimního útočiště v centru města. K východnímu průčelí budovy (jednomu ze vstupů do vnitřního atria) budovy národních výborů byly v roce 1979  umístěny čtyři barokní pískovcové plastiky představující Zemi, Vzduch, Vodu a Oheň. Sochy vznikly kolem roku 1715, jsou vypracovány z jemnozrnného křemitého labského pískovce a svým umístěním měly tvořit pomyslnou spojnici mezi starým a novým, zaniklým (starým) Mostem a žijícím (novým) Mostem.