BUDOVA PZO OMNIPOL

A79/1009

Zdeněk Kuna, Zdeněk Stupka, Milan Valenta, Jaroslav Zdražil
1974 - 1979
Nekázanka 11, Praha 1
foto: po rekonstrukci

Velmi zajímavá, přesto opomíjená stavba je schována v ulici Nekázanka. Stejně jako ostatní budovy podniku zahraničního obchodu vznikal po požáru Veletržního paláce. Pro tuto stavbu byla vybrána proluka po demolici tří budov, které byly odstraněny při přípravách výstavby metra. Místo našeho lámaného architektonického popisu budovy si dovolíme ocitovat Veroniku Vicherkovou z Klubu Za starou Prahu: "Budova ze skla a kovu, postavená v pozdním internacionálním slohu s výraznými rysy brutalismu, zaujímá téměř celou plochu parcely. I z dnešního pohledu je však pozoruhodné, jak kultivovaně se jí podařilo vstoupit do křehkého historického kontextu. Leitmotivem budovy se stala přiměřenost, lehkost a elegance. Vhodně zvolené měřítko přizpůsobuje osmipatrovou budovu okolí ustoupením dvou posledních podlaží, která dorovnávají výšku okolní zástavby a svým tvarováním vytvářejí aluzi původního členění tří starších zbořených domů." Kompexní informace o této budově najdete ve větsníku Klubu Za starou Prahu: http://www.zastarouprahu.cz/base/vestniky/pdf/vestnik-2015-2.pdf