BYTOVÉ DOMY

A54/1205

Josef M. Rathouský
1950 - 1954
Lucemburská 10 - 12