BYTOVÉ DOMY S KULTURNÍM STŘEDISKEM GONG

A56/1138

Miroslav Hlaváček
1954 - 1956
Sokolovská 187 - 193