BYTOVÉ DOMY S OBCHODNÍM PARTEREM

A62/1156

Aleš Borkovec
1960 - 1962
Náměstí Svatopluka Čecha 2-6