BYTOVÉ DOMY S OBCHODY

A60/1157

Studijní a typizační ústav
1958 - 1960
Průběžná 39