BYTOVÉ DOMY V KLADNĚ ROZDĚLOVĚ

A58/11001

Josef Havlíček, Karel Bubeníček, Karel Filsak
1951-1958
Petrohradská, Kladno - Rozdělov

Památkově chráněný soubor šesti výškových bytových domů v Kladně – Rozdělově vznikal v době panujícího sovětského vzoru, přesto architekti prosadili velmi uměřenou, elegantní formu. Dalo by se říct, že domy připomínají rané americké mrakodrapy, což je v kontextu doby velká rebelie. Silueta řady domů je čistá, přesně odměřovaná, proložená proporčně odpovídajícími nižšími stavbami. V přízemí domů jsou umístěny různé městotvorné obchody a provozovny. Pod domy jsou dva suterény s krytem, spalovnou odpadků, záložními agregáty, prádelnou a žehlírnou. Uvádí se, že v každém domě je asi 77 bytů šesti různých typů s unikátním systémem strotop (tedy vytápění ve stropech a stěnách bytu). Velmi zajímavá je fasáda, která je vyrobena ze zušlechtěné omítky kamenného vzhledu, typická pro stavby první republiky. Roztomilá jsou keramická domovní znamení, zobrazující různá zvířata. Autory této výzdoby jsou umělci Marta Jirásková, Hana Wichterlová, Břetislav Benda nebo Bedřich Stefan.