BYTOVÝ DŮM ARMABETON

A55/1141

Jaroslav Vaculík, Miroslav Skála, Jiří Brusnický
1954- 1955
Anglická 18