BYTOVÝ DŮM MALEŠICKÁ - AMBROŽOVA

A56/1144

Jiří F. Kaisler
1956
Malešiská 3 - 21