BYTOVÝ DŮM PRO ENERGOSTROJ

A59/1218

František Maria Černý
1953 - 1959
Sámova 16, Praha 10
foto: Daniela Šrámková