DOSTAVBA PODOLSKÉ VODÁRNY

A57/1207

Antonín Engel, Maxmilián Koschin
1956 - 1957
Podolská 17, Praha 4