DOSTAVBA VĚŽÍ EMAUZSKÉHO KOSTELA / EMMAUS MONASTERY TOWERS

A67/1016

František Maria Černý, V. Kamberský
(1960 projekt) 1965 - 1967
Vyšehradská 49, Praha 1
Foto: Tomáš Rubín
Autor textu: Pavlína Karbanová Krásná
Překlad: Petr Danda

Dostavba věží emauzského kostela je důkaz, že architektonické styly si mohou vzájemně moc dobře porozumnět, přestože jsou od sebe několik století vzáleny. Gotický kostel v Emauzích byl za druhé světové válce těžce poničen bombardováním. Po válce byl kostel staticky zabezpečen prof. Bedřichem Hacarem. Na podobu zdemolovaných věží byla vypsána architektonická soutěž, kterou vyhrál František Maria Černý se svým odvážným návrhem železobetonových skořepinových křídel se zlatými hroty. Stavba byla pozitivně hodnocena v zahraničí a kupodivu i v Československu se stala uznávanou ikonou architektury 60.let.

The new Emmaus Monastery towers are a good example of how two very different Architecture styles can stand together in harmony, even though they are centuries apart from each other. The monastery’s towers and vaults were destroyed during a U.S. bombing raid on Prague on February 14th, 1945. After the war, the structure was statically secured by Professor Bedřich Hacar. In 1960, an architecture competition for the new towers was announced and won by František Maria Černý. His courageous design of reinforced concrete shells featuring golden spikes was chosen to restore the missing spot in Prague’s panorama. The towers have been positively rated not only by foreign observers, but surprisingly also by Czechoslovak officials and people - becoming a recognized icon of the architecture of the 1960s.