DŮM ČESKÉHO A MORAVSKÉHO SVAZU VÝROBNÍCH DRUŽSTEV DRUŽBA

A76/1001

Milan Vašek, Vlastibor Klimeš, Vratislav Růžička
1968 - 1976
Alternativní název: Duplex, Debenhams
Václavské náměstí 21, Praha 1
Foto: Tomáš Rubín
Autor textu: Pavlína Karbanová Krásná
Překlad: Petr Danda

Nárožní dům je důležitou dominantou střední části Václavského náměstí. Má velmi členitou fasádu s brutalistními prvky. Výrazná je kruhová střešní nástavba, která reaguje na "korunu" protilehlélo paláce Rokoko. Podle svědectví pamětníků se prý v projektu původně uvažovalo, že bude restaurace v nástavbě otáčivá. Původní interiér byl umělecky velmi dobře ztvárněn, obsahoval například brilantní skleněnou plastiku od Pavla Hlavy, která procházela dvěma podlažími, v domě se dle dobové literatury nacházely i klidové zóny pro návštěvníky doplněné výtvarnými díly. Tyto interiéry byly bohužel totálně zničeny při modernizacích. Pro dům se vžil název Duplex dle klubu umístěném ve strešní nástavbě. Dům plnil funkci obchodního domu i administrativní budovy.

This corner building is an important dominant of the central part of Wenceslas square. Besides having a strongly articulated facade with brutalist elements, it also bears a distinctive circular extension on its roof, in response to the “crown”, another roof extension, belonging to the Rokoko palace across the street. According to the testimony of project participants, it was originally considered to make the restaurant extension revolve around its own axis. The original interior was artistically very well represented, containing, for example, a brilliant glass sculpture by Pavel Hlava, passing through two floors. According to literature from the same period, there were also resting areas for visitors complemented by many artworks. Unfortunately, all the interiors were completely destroyed during modernization works. Today, the building is called “Duplex”, which is actually the name of the night club in the roof extension. Formerly it was a shopping and administration building.