DŮM ČKD NA MŮSTKU

A83/1005

Jan Šrámek, Alena Šrámková
1975 - 1983
Na Příkopě 388/1, Praha 1
Alternativní název: New Yorker
Foto: Tomáš Rubín
Autor textu: Pavlína Karbanová Krásná
Překlad: Petr Danda

Manželé Jan a Alena Šrámkovi byly v roce 1973 vyzváni, aby navrhli dům do proluky, která vznikla po demolici Domu vlny a hedvábí, jež musel ustoupit stavbě metra. Návrh reflektuje původní stavbu, od rozložení oken až po mohutné světelné hodiny. Dům měl dvě funkce - administrativní a restaurační, v bohaté škále výběru - kavárna, restaurace, vinárna i rychlé občerstvení. Parter domu byl původně otevřen, ulice splývala s interiérem domu a současně s vestibulem metra. Po rekonstrukci pod dohledem autorky, byl parter uzavřen, funkce domu změněny a původně veřejně přístupná terasa na střeše domu se stala soukromým prostrem pro nájemníky domu. Dům ČKD na Můstku znamenal začátek nové postmoderní éry v československé architektuře.

In 1973, the couple Jan & Alena Šrámek were asked to design a house on a vacant lot after the former building, the Wave and Silk House, had to be demolished to give way to the construction of Prague’s Metro. From window layout to neon clock, it was designed to reflect the appearance of its predecessor. Before it’s refurbishment in 2005, it used to serve as an office and gastronomy building, equipped with a café, restaurant, wine bar and fast food bistro. The ground floor used to be public and open, connecting the exterior, the interior and the vestibule of the Můstek station. After being refurbished under supervision of its original author, the ground floor was closed and the roof terrace became a private space only accessible to tenants of the building. The ČKD building signals the beginning of the new postmodern era in Czechoslovak architecture.