DŮM KULTURY BŘEZNICE

A85/1108

Karel Prager
1979-1985
Dolní Valy 63, 262 72 Březnice
Foto: Martin Poch, Simon Weigert
Text: Simon Weigert

Po roce 1971 se architekt Karel Prager ocitl v nemilosti. Jeho práce nesměly být publikovány a pod svými projekty nemohl být ani podepsán. Kulturní dům v Březnici vznikl oficiálně pod jmény Jana Loudy a Zbyška Stýbla v rámci Architektonické služby Českého fondu výtvarného umění, pod vlastním jménem Karla Pragera mohl být navržen až interiér. Stavba je menších rozměrů, a tak nepůsobí v centru historického města příliš rušivým dojmem. Originálně pojatou geometrií tvarů, materiálovou kompozicí (surový beton, kov a keramický obklad) a působivým interiérem patří k nejoriginálnějším a nejzdařilejším stavbám tohoto typu. Konstrukce objektu je z ocelového skeletu z železáren z Ostravy-Vítkovic. Kromě výměny oken si kulturní dům v Březnici stále zachoval svůj původní charakter, včetně vzácně dochovaného interiérového řešení a vnějšího keramického obkladu. Ve vstupní hale je osazena žulová pamětní deska s nápisem: KULTURNÍ DŮM / POSTAVEN MĚSTU BŘEZNICI / ZA POMOCI OBČANŮ A ZÁVODŮ/ 1982-1984 / PROJEKTANT ING. ARCH. KAREL PRAGER