DŮM KULTURY TEPLICE

A86/7015

Karel Hubáček - (SIAL), Otakar Binar - (SIAL), další autoři: Vratislav Novák - mobilně-akustické dílo, Vladimír Procházka - skleněný monolit (sloup), autorem informačního systému je akademický sochař a grafik Milan Míšek
1977 - 1986
Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice
Foto: Simon Weigert
Text: Simon Weigert

Stavba Domu kultury v Teplicích byla součástí širšího konceptu Mírového náměstí po asanaci historického jádra města a  představovala po letech nešťastných demolic návrat k promyšlenému plánování města. Autor návrhu je Karel Hubáček, který se v té době však nesměl na projekci podílet a účastnil se pouze jako autorský dozor. Tvar budovy vychází zejména z funkce, jádrem budovy se stal koncertní sál, který vycházel z přesně navržené doby dozvuku a svými akustickými vlastnostmi patřil mezi nejmodernější sály v tehdejším Československu. Doplňují jej další společenské sály a místnosti ke klubovým aktivitám. Obvodové zdi a hlavní interiérové příčky mají zdvojené konstrukce, která pomáhají hlukově izolovat jednotlivé sály.  Základní nosná konstrukce je tvořena stavebnicovým systémem železobetonových sloupů a ocelových průvlaků, který nese obvodový plášť tvořený betonovými panely s jemnou brutalistní strukturou.  Významným prvkem budovy je použití umění v interiéru. Nejzajímavější je mobilně-akustické dílo Vratislava Nováka ve schodišťovém prostoru a skleněný Monument (sloup) Vladimíra Procházky. Na budovu navazuje lázeňská kolonáda od architekta Otakara Binara, ze které je možné několika vchody vstoupit do vestibulu kulturního domu.