DŮM MÓDY DON

A74/8001

Jan Doležal
1974
Gočárova třÍda 1517, Hradec Králové
Foto: Lenka Rajmontová
Text: Lenka Rajmontová

Tento slavný dům oděvů byl navržený Janem Doležalem v roce 1968. Navrh ji jako dostavbu obchodního centra. Hlavní dominantou celé stavby je fasáda dekorovaná keramickými obklady od Děvany Mírové, Lydie Hladíkové a Marie Rychlíkové. Právě díky své fasádě je Don zařazen mezi národní architektonické památky. Jeho vzhled byl do dnešní doby zachován až na droblé úpravy interiéru.