HOTEL INTERNATIONAL

A57/1060

František Jeřábek a kol.
1951 - 1957
Koulova 1501/15, Praha 6
Foto: Daniela Šrámková
Autor textu: Pavlína Karbanová Krásná
Překlad: Petr Danda

Hotel postavený ve stylu stalinistické architektury, jehož předobrazem byla Lomonosova univerzita, je dnes právem památkově chráněn. Na výtvarném řešení interiérů se podíleli špičkoví umělci jako třeba Max Švabinský nebo Ludvík Kodym. International byl navrhován jako pompézní hotel pro vojenské důstojníky, armáda by však takové kapacity hotelu nikdy nedokázala naplnit, bylo tedy rozhodnuto, že to bude "pouze" luxusní hotel. Brzy ztratil krok s dobou a nemohl konkurovat moderním hotelům jako byl Intercontinental nebo Parkhotel. Na konci osmdesátých let to už byl hotel pro řadové turisty a posádky leteckých společností. Hotel má dvě křídla a centrální část s věží, která je zakončena ocelovou špicí s rudou hvězdou. Ta je konstruována tak, že je možné ji zasounout do korpusu věže a vyčistit.

Hotel International, built in the style of Stalinist architecture, was modelled after the Lomonosov University building in Moscow and is legally protected today. The interiors were designed by talented artists like Max Švabinský and Ludvík Kodym. The hotel was designed as a pompous stay for military officers, but since the army was never able to occupy the whole capacity of the hotel, it was later decided, that it would be “downgraded” into a luxury hotel. But soon the hotel started to lag behind the times and couldn’t compete with modern hotels like Intercontinental or Parkhotel. By the end of the 80s, it became a destination for regular tourists and airline crews. The hotel consists of two wings and a central part with a tower topped by a steel mast with the red star. The mast is constructed so that it can be pulled down into the tower body for cleaning the star.