HOTEL JALTA

A57/1002

Antonín Tenzer
1954-1957
Václavské náměstí 45, Praha 1
Foto: Tomáš Rubín
Autor textu: Pavlína Karbanová Krásná
Překlad: Petr danda

Na místě vybombardovaného domu na Václavském náměstí měl původně vzniknout běžný hotel. Tehdejší prezident Antonín Zápotocký ale rozhodl, že to bude hotel luxusní. Projekt byl svěřen do rukou zkušeného architekta Antonína Tenzera, který kupodivu dostal při tvorbě volnou ruku. Vznikla tedy stavba bez typizovaného vybavení, s výraznými výtvarnými prvky v interiéru - leptaná skla od Stanislava Libenského, dřevěné schodiště od sochaře Václava Markupa atd.. Hotel je obložen travertinem a mramorem, na výběru těchto materiálů se podílel Antonín Zápotocký (původně kameník). Hotel skrýval ve svém suterénu protiatomový kryt, operační sál nebo podzemní nádrž na vodu, v případě války měl totž hotel sloužit generálnímu štábu. V baru Jalta se natáčel film Světáci. Hotel vždy sloužil jako místo pro schůzky vlivných lidí, lobbistů či lidí z polosvěta.

The site of a bombed building on Wenceslas Square was designated to be the new place for an ordinary hotel. Things changed, when former Czechoslovak president Antonín Zápotocký decided, that it should be a luxury hotel. The project was given to experienced architect Antonín Tenzer, who, surprisingly, got a free hand on it, resulting in a special design without any standardized equipment and full with significant artworks in its interiors. It contains etched glass works by Stanislav Libenský, a wooden staircase by sculptor Václav Markup and many more. The hotel is cladded with travertine and marble, partly chosen by president Antonín Zápotocký, a former stonemason. The hotel’s underground was equipped with a nuclear shelter, operating room and a water tank. All for the reason that in case of war, the hotel would serve the General Committee. The hotel is also famous thanks to the movie “Světáci”, which has been shot in its Jalta Bar. The hotel has always served as a meeting point for influential people, lobbyists and people from the underground.