HOTEL MARS

A61/1109

Jiří Siegel
1959 - 1961
Kubánské náměstí 6, Praha 10