HOTEL PYRAMIDA

A86/1031

Miloslav Cajthaml, Neda Cajthamlová
1986
Bělohorská 24, Praha 6
foto: Daniela Šrámková