HOTELOVÝ DŮM EXPO / THE EXPO HOTEL BUILDING

A60/1055

Josef Polák a Václav Šalda
1960
Molákova 34, Praha 8
Alternativní název: Rezidence Expo
Foto: Daniela Šrámková
Autor textu: Pavlína Karbanová Krásná
Překlad: Petr Danda

Experimentální sídliště invalidovna je zásadní urbanistický počin československé architektury, dodnes jeden z mála dobře provedených a dokončených obytných souborů nejen v Praze. Zvláštností Invalidovny se stal dům hotelového typu, dnes nazývaný Rezidence Expo. Vysoká stavba na charakteristických bruselských nožičkách se zavěšeným obvodovým pláštěm s vyklápěcími okny měla fungovat jako startovací bydlení pro mladé páry. Byty byly malinké, přesto účelně a nadčasově zařízené, dobové fotky připomínají dnešní katalogy skandinávské firmy IKEA. Dům měl fungovat na podobném principu jako koldomy, nájemníci měli v maximální míře využívat služeb poskytovaných domem. V bytech byly umístěny skříně otevíratelné jak z bytu, tak u chodby, kam obyvatelé domu měli odkládat špinavé prádlo a posléze odebrat čisté. Tentokoncept se stejně jako u koldomů neosvědčil. Přesto je dodnes tento bytový dům velmi uznávanou formou bydlení.

The experimental housing development Invalidovna is a major achievement in Czechoslovak architecture and until today one of only a few well designed and well executed housing estates not only in Prague. A speciality of the whole project was a hotel like apartment building, known under its contemporary name “Rezidence Expo”. The tall building comes with the characteristic “Brussel feet” and a curtain wall system containing tilting windows and was designed to contain only starter flats for young couples. The apartments were tiny, yet equipped with the most sophisticated devices ahead of its time. Contemporary photographs of the interiors could be easily confused with an IKEA catalogue from today. The apartment building was designed to run on a similar basis as the “Koldomy”, a collective housing experiment. A maximum of facilities and services offered by the building were supposed to be shared by the tenants. There were even cabinets accessible from both the flats and the hall: tenants would place their dirty laundry inside, and later take out the clean laundry. This concept, just like the collective housing concept, did not prove to be very successful, nevertheless the Expo Hotel building remains a recognized concept of housing.