INFORMAČNÍ A VÝPOČETNÍ CENTRUM PRO STÁTNÍ PLÁNOVACÍ KOMISI

A92/1167

Milan Rejchl
1981 - 1992
Janovského 2, Praha 7
Foto: Pavel Hrubý