KRAJSKÝ NÁRODNÍ VÝBOR

A61/7006

Jan Gabriel, Jiří Fojt, Jiří Nenadál
1956 - 1961
Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem
Foto: Hana Rebeka Šiander