MOST ANTONÍNA ZÁPOTOCKÉHO

A83/1032

Karel Filsak
1978 - 1983
Barrandovský most, Praha 4/5
Foto: Daniela Šrámková

Přemostění řeky v místě dnešního Barrandovského mostu bylo plánováno již od dvacátých let minulého století, tehdy byl navrhován velkorysý soubor dvou mostů. Od této chvíle bylo prověřeno celkem 13 variant, pro realizaci byla nakonec vybrána varinata šikmého přemostění. Konstrukční řešení navrhli inženýři Jiří Hejnic a Pavel Tripal, jedná se o spojitý nosník z předpjatého betonu. Architektonické řešení mostu navrhl Karel Filsak. Most je doplněn dvěma plastikami od Josefa Klimeše jedna získala neoficiální název Hroší lázeň, druhá již nese oficiální název Rovnováha. Dekor pilířů mostu byl použit na všech doplňkových stavbách, čímž bylo dosaženo dokonalé komplexnosti celého architektonického řešení.

Autor textu: Pavlína Krásná