MOTEL STOP

A65/1080

Jindřich Pulkrábek, Alena Šrámková
1964 - 1965
Plzeňská 103/215c, Praha 5