NÁDRAŽÍ DUCHCOV

A69/7012

Jiří Hyliš (SÚDOP), další autoři: socha „Opřená“ - Julius Lankáš
1962 - 1969
Teplická 150, Duchcov 1277
Foto: Simon Weigert
Text: Simon Weigert

Nové nádraží v Duchcově, včetně půldorysně šestiboké výpravní budovy skeletové prosklené konstrukce s hliníkovým  a pískovcovým obkladem, bylo realizovano dle návrhu Ing. Jiřího Hyliše ze Státního ústavu dopravního projektování Praha v roce 1968.  Předběžný návrh nové budovy vznikl v roce 1962, avšak realizace prací  se protáhla až do roku 1969. Interiér výpravní haly je vrcholnou ukázkou bruselského stylu. Dominantním prvkem bohatě prosklené odbavovací haly je  jednoramenné schodiště spolu vyzděným původně květinovým bazénkem osazeným uměleckým dílem - sochou "Opřená" od Julia Lankáše.  Tvar schodiště, prolamovaná zed čekárny, umístění telefonní kabiny, podlaha z černých dlaždic, vzdušnost a světelná čistota haly spolu s prvky z černého mramoru, obklady ze skleněné, medověskořicové mozaiky a unikátní podhledový strop tvořený osnovou tří rovnoběžných svazků přímek,  vytvářející trojúhelníková pole z nichž každé je opatřeno plechovým trojbokým jehlancem s různou mírou vyklonění, dotvářejí neopakovatelnou syntézu umění bruselského stylu.  Zvenčí budovy, u jihozápadní stěny je umístěn betonový bazének, do kterého je odváděna dešťová voda ze střechy objektu pomocí přesahujícího betonového střešního chrliče, který pak za deště tvoří fontánku s vodopádem.