OBYTNÝ DŮM PRO MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

A56/1189

Vlastimil Brožek
1954 - 1956
Šmeralova 24