OBYTNÝ DŮM VE STRAŠNICÍCH

A65/1064

Jiří Rauch
1965
Limuzská 2111/10, Praha 10