PLAVECKÝ STADION V PRAZE PODOLÍ / PODOLÍ SWIMMING STADIUM

A64/1071

Richard Podzemný, Gustav Kuchař
1964
Podolská 74, Praha 4
Text: Pavlína Karbanová Krásná
Překlad: Petr Danda

Areál plaveckého stadionu je ikonickou stavbou šedesátých let. Vznikl na místě bývalého lomu, skály přirozeně vytvořily prostor pro venkovní a krytý bazén. Richard Podzemný musel splnit dva limity - vytvořit tribuny pro venkovní bazén a uzavřít areál od rušné ulice. Výsledné řešení je chytré a velmi elegantí, střecha krytého bazénu byla navržena jako parabolická s masivní konstrukcí, aby mohla zároveň sloužit jako tribuna. S bazénem je spojena jedna technická perlička, od poloviny 80. let je plavecký areál spojen potrubím se sídlem České televize na Kavčích horách. Tam studenou vodu z Podolí využívají k chlazení studií, poté ji - už vlažnou - vrací zpět, čímž vylepšují energetickou bilanci bazénu.V areálu se nachází monumentální kovová plastika od Vladimíra Janouška. Nedochovala se bohužel skluzavka brouzdaliště řešená jako sochařské dílo.

The Podolí Swimming Stadium is a very iconic example of 60’s architecture. Built on the site of a former quarry, the rocks naturally formed space for an outdoor and indoor pool. Architect Richard Podzemný had to meet two requirements - to design a tribune for the outdoor pool, and to block the complex off from the busy street nearby. The resulting solution is very sophisticated as he designed the roof of the indoor pool as a massive parabolic concrete structure which simultaneously serves as the outdoor tribune. The complex also has another technical curiosity: Since the mid 1980’s, it has been connected through a pipeline with the Czech Television Studios at Kavčí hory. Cold water is pumped up to the TV Studios to cool down the studio rooms. Afterwards, the now warm water flows back to the stadium and is used to heat the pool water, improving the overall energy balance of both buildings. The complex also houses a monumental metal sculpture by Vladimír Janoušek and there also used to be a sculpture-like paddock slide, which, unfortunately, has not been preserved.