REKONSTRUKCE BETLÉMSKÉ KAPLE

A65/1089

Jaroslav Fragner a kol.
1949 - 1965
Betlémské náměstí 4, Praha 1
Foto: Hana Rebeka Šiander
Text: Pavlína Krásná

Původní kaple, ve které kázal církevní reformátor mistr Jan Hus byla zbořena v roce 1786. Vzniklá parcela sloužila nejprve jako sklad dřeva, poté na ní byl v roce 1837 postaven činžovní dům. Na celé století se zapomnělo, kde přesně kaple stála. Až k 500. výročí upálení mistra Jana Husa (1915) byly sondami nalezeny gotické základy kaple. Po komunistickém převratu v roce 1948 padlo rozhodnutí vystavět repliku kaple. Jednalo se ve skrze o politickou záležitost. Komunisté rádi předkládali husitskou éru jako ideologický vzor a určitou cestu jak legitimizovat jejich únorový puč. Záměr postavit repliku kaple nejvíc prosazoval tehdejší ministr kultury a školství Zdeněk Nejedlý. Projekt zpracoval vynikající architekt Jaroslav Fragner, který v té době současně pracoval i na rekostrukci rektorského křídla Karolina. Architekt neměl k dispozici prakticky žádné dokumenty mapující původní stav kaple, vznikla tedy volná replika, která nicméně velmi citlivě vstupuje do prostoru Betlémského náměstí. Interiér je zdoben zvětšeninami maleb ze středověkých knih. Současně s výstavbou kaple proběhla i obnova sousedního domu kazatele, ten dnes slouží jako galerie (Galerie Jaroslava Fragnera). Kapli využívá České vysoké učení technické ke slavnostním účelům.