SÍDLIŠTĚ ČERVENÝ VRCH

U72/1211

Milan Jerolím a kol.
1960 - 1972
Evropská, Praha 6
Foto: Dan Friedlaender