SÍDLIŠTĚ PETŘINY

U70/1120

Vojtěch Mixa, Evžen Benda (Pražský projektový ústav)
1959 - 1970
Petřiny, Praha 6