SÍDLIŠTĚ VLASTA

U77/1107

Vlastibor Klimeš
1972 - 1976
Vršovice, Praha 10
Foto: Daniela Šrámková