SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ / SMÍCHOV RAILWAY STATION

A56/1076

Jan Zázvorka, Jan Žák
1947 - 1956
Nádražní 3a, Praha 5
Foto: Pavel Hrubý
Autor textu: Pavlína Karbanová Krásná
Překlad: Petr Danda

Labutí píseň funkcionalismu. Meziváleční architekti Zázvorka a Žák navrhli ještě před převratem na místě starého nádraží nový terminál - protáhlou budovu čistých pravoúhlých tvarů. Zatímco vzhled budovy je postfunkcionalistický, v interieru už je zřejmý vliv sorely. V rozlehlé odbavovací hale se nachází budovatelská freska od Richarda Wiesnera. V osmdesátých letech byla hala velmi citlivě spojena se stanicí metra. Dnes je komplex nádraží ve velmi špatném stavu a připravuje se jeho nákladná rekonstrukce. Málokdo ví, že součástí nádraží je i protiatomový kryt. Budova byla v roce 2000 navržena na kulturní památku, o pět let později za ni nebyla prohlášena.

A swan song of Functionalism. Interwar architects Zázvorka and Žák designed the new terminal on the site of the former Praha-Smíchov train station in the first years after the second world war. The building, characterized by its long, minimalistic, rectangular shapes could be labeled as Post-functionalist architecture, but its interiors already wear signs of Social realism. The spacious departure hall is decorated by a fresco on the topic of “State-building”, created by Richard Wiesner. In the eighties, the hall was very smoothly connected to a new metro station below it, although today the whole complex is in very bad condition. However, its costly reconstruction is already in preparation. A not so well known fact is, that the station has its own nuclear shelter.