SMUTEČNÍ OBŘADNÍ SÍŇ V LUHAČOVICÍCH

A77/12004

Vladimír Palla, Viktor Rudiš
1973 - 1977
Hradisko, 763 26 Luhačovice
Foto: Daniel Rybka
Text: Pavlína Karbanová Krásná

Areál hřbitova se nachází na kopci s krásným výhledem na město. Smuteční síň je nízká protáhlá stavba, která se snaží splynout s okolní přírodou. Střecha, tvořená rastrem nosníků se kříží se štíhlou věží zakončenou plastikou údajně přesýpacích hodin. Dle Radomíry Sedlákové se tak autorům povedlo propašovat motiv kříže vně stavby, což bylo oficiálně zakázáno.

Interiér je maximálně prosvětlen skleněnou fasádou a průběžným střešním světlíkem, dominantním výtvarným prvkem je sgrafitová nástěnná malba od S. Podhrazského.

Podklad:  20. století české architektury, R. Sedláková a kol., Grada, 2006