TELEKOMUNIKAČNÍ BUDOVA TEPLICE

A88/7017

Jindřich Malátek, Miloš Vodolan (Stavoprojekt Praha)
Náměstí Svobody 176/28, Teplice
1977 - 1988
Foto: Simon Weigert
Text: Simon Weigert

Budova telekomunikačního komplexu na teplickém Náměstí Svobody (tehdy náměstí K. Marxe)  je od svého počátku považována obyvateli města za velmi kontroverzní stavbu. Budova velmi odvážného vzhledu měla nahradit tehdejší manuální meziměstskou ústřednu a zajistit tak novou kapacitu pro dvacet tisíc telefonních přípojek. Již v době svého vzniku však velmi kontrastně vstoupila do historické zástavby náměstí a svým vysloveně technickým zaměřením samotnému životu náměstí mnoho nepřinesla a i proto je dodnes považována za neproblematičtější objekt nové výstavby centra města.  Samotné umístění budovy, byť jakkoliv kontroverzní, však nesnižuje její architektonickou hodnotu. Autoři projektu se inspirovali ryze technicistní architekturou vyjadřující svou účelovou svébytnost podtrhující specifickou náplň funkce moderní technické instituce.  Komplex je rozdělen na dva provozně odlišné celky - budovy, celek administrativního pětipodlažního objektu a navazující vlastní technologickou budovu bez oken. Oba celky jsou vzájemně propojené třemi mohutnými ocelovými rourami, které ještě více umocňují technicistní až strojové ztvárnění této stavby.