TELEVIZNÍ STUDIO KAVČÍ HORY

A71/1057

Jiří Holý
1969 - 1971
Na Klaudiánce 25, Praha 4
Foto: Pavel Hrubý